pátek 20. března 2015

Zbraň? Na co?

Chystáte-li se pořídit si zbraň "na nošení", je dobré sám sobě nejprve odpovědět na pár otázek a uvědomit si pár faktů. Mělo by se vždy jednat o uvážené rozhodnutí podpořené zdravým myšlenkovým procesem. Unáhlená, afektovaná rozhodnutí jsou v této oblasti znakem duševní nezralosti a jedincům s takovým jednáním zbraň do rukou nepatří.Pro začátek je důležité si odpovědět základní otázku: Na co si pořizovat zbraň?

Cítíte se malí a slabí a se zbraní se budete cítil velcí a silní? Dá vám zbraň pocit moci nad ostatními? Nemusíte se bát žádné hospodské rvačky, protože se zbraní vždy snadno vyhrajete? Nikdo vás nevybrzdí ani nevytlačí ze silnice, protože budete mít možnost se tomu aktivně bránit? Máte časté hádky se sousedem a myslíte, že když si všimne "boule" na vašem opasku, konečně vám ustoupí a dá pokoj?

Pokud jste alespoň na jednu z předchozích otázek odpověděli kladně, či se jen museli nad odpovědí zamýšlet, pak pro vás zbraň a zbrojní průkaz NEjsou. Spíše bych doporučil důkladné psychologické vyšetření, možná tak zavčas odhalíte potíže, které by se mohly časem zhoršovat.


Podívejme se na celou věc tedy znovu, střízlivým pohledem a bez příkras:

1. Bylo medicínsky dokázáno, že pořízení palné zbraně nemá žádný vliv na délku majitelova penisu. Obzvláště pak nezpůsobuje jeho prolongaci. Opravdu, je to tak. Podobná studie dokázala stejný výsledek i při záměně zbraně za drahý vůz či motocykl.

2. To, že máte zbraň a můžete ji použít v případech definovaných zákonem (tedy konkrétně dle §28 a §29/2009 Sb. Trestního zákona - Nutná obrana a Krajní nouze), ještě zdaleka neznamená, že ji musíte použít. Její použití vždy musí vycházet z uváženého zhodnocení situace a mělo by být nejzazší možností, kterak hájit zájem chráněný příslušným zákonem.

3. Pravidelné nošení zbraně (a má-li být co k čemu v případě, že dojde k nějaké výjimečné události, musí být pravidelné, protože zamčená doma v trezoru vám nebude k ničemu) JE obtíž a překážka a musíte s tím počítat. Více se tomu budu věnovat v některém z následujících článků, ale jen pro příklad: než si na ni zvyknete - zavazí, nedáte si ani kapku alkoholu, nejspíš budete muset změnit styl oblékání atd.

4. Nejspíš se setkáte s negativním ohlasem, nebo alespoň s nepochopením, ze strany rodiny a přátel. To často vychází z jejich špatné informovanosti v této problematice, ale pokoušet se je informovat a přesvědčovat je o "vaší pravdě" jen málokdy zabere. Tady platí, že čím méně lidí ví, že nosíte, tím lépe.

U tohoto bodu se na chvíli zastavím. Stačí jen zběžně nahlédnout na internet, a najdete nikdy nekončící diskuse plné emocí a kybernetické vášně mezi tábory zbraňových zastánců a odpůrců. Několik typických otázek, či argumentů:
  • Ty si chceš pořídit zbraň? Ty se něčeho bojíš? - Ne, nebojíte se. Jen si uvědomujete rizika a chcete mít možnost se bránit v případě, že by došlo na nejhorší. Jste si ale zároveň vědomi toho, že ta šance je velmi, velmi malá. I přesto jste ochotni obětovat peníze, čas, a trochu vlastního pohodlí - jste totiž ochotni si připustit, že by se vám něco mohlo stát. Je to zdravá úvaha, ne strach.
  • A to jako když po tobě někdo půjde s nožem, to ho jako zastřelíš, jo? - Ne nutně. Je velká šance, že samotná prezentace zbraně útočníka zastaví. To, že máte zbraň z vás hned nedělá bezhlavého střelce po každém, kdo se na vás byť jen křivě podívá. Ale zároveň si sami musíte připustit, že může dojít i na nejhorší a vy v rámci vlastní obrany opravdu můžete útočníka usmrtit. 
  • Na co chceš zbraň, akorát ti ji vezmou a zastřelí tě s ní. - A taky vám mohou ukrást auto a přejet vás s ním. Opět opakuji: to že máte zbraň ještě neznamená, že ji musíte za každou cenu vytahovat. Vždy je lepší se konfliktu vyhnout. Zbraň je pouze poslední možností, která však může hrát tu důležitou roli mezi životem a smrtí (či například vážným zraněním). Mít zbraň však předpokládá i umět ji efektivně použít, což zase předpokládá řádný a pravidelný trénink.
  • Když tě někdo bude chtít zabít, tak tě zabije a zbraň ti nepomůže. - To je sice pravda, ale pokud jste opravdu tak slavná a kontroverzní osobnost, že by se měl někdo cíleně pokoušet o váš život, pravděpodobně již máte celou ochranku, která se stará o vaše bezpečí. Na běžného občana nikdo nájemné vrahy - profesionály neposílá. Tento scénář přenechte béčkové produkci Hollywoodu.
  • Na co zbraň? Vždyť stačí zavolat policii. - Většina přepadení se odehrává velice rychle. Nejpozději po pár desítkách vteřin je po všem. Ani znásilnění obvykle netrvají déle, než několik minut (ačkoliv nebohé oběti ten krátký čas zajisté připadne jako celé hodiny). I když budete mít čas vytočit číslo, i když budete mít čas nadiktovat policii kde se nacházíte a co se vám právě děje (právě uplynula druhá minuta od začátku mimořádné situace, např. přepadení), i kdyby hlídka byla nedaleko a přijela na místo již 5 minut po vašem zavolání (což je neuvěřitelně dobrý reakční čas), měl pachatel celých 7 minut na to, aby dokončil, co začal. 7 minut v tom nejlepším možném případě, spíše počítejte s dobou výrazně delší. 7 minut v okamžiku, kdy mohou rozhodovat vteřiny.
  • Všechny zbraně by měli zakázat. případně Zbraně by měli mít jen policisté a vojáci, prostě profesionálové. - Zajisté nelze nesouhlasit, že nebylo-li by na světě žádných zbraní ani zlých úmyslů, byl by život krásnější, snazší a mírumilovnější. Bohužel, to zařídit nejde. Taková představa je čistě utopická a patří pouze do říše fantasie. Veškeré pokusy o snížení počtu zbraní ve společnosti vždy vedou ke snížení jejich počtu mezi legálními držiteli. O těch má stát snadno přehled, jelikož zbraně mají řádně registrované. Problematická skupina, tedy nelegální držitelé, kteří často mají zbraně za účelem páchání trestné činnosti, takovým krokem nikterak postižena není. Ba naopak, přispívá to k jejímu rozvoji. Rozhovory s odsouzenci ukázaly, že největší strach mají dotyční z ozbrojené oběti ochotné bránit se. A je to logické - taková osoba představuje vysoké riziko pro jejich způsob obživy. Odstraníme-li ze společnosti legálně držené zbraně, toto riziko opadne a zločinci nemusí mít strach, že by se jim mohlo něco stát (pro příklad z reality nemusíme chodit daleko - stačí se podívat na enormní nárůst násilné kriminality ve Spojeném království poté, co byly v roce 1997 postaveny všechny ruční palné zbraně mimo zákon) . Můžete namítat, že by měli mít strach z vězení, ale žádný zločinec si nepřipouští, že by mohl být polapen, ergo hrozbu uvěznění nevnímá jako akutní. Co se druhé části týče (zbraně pouze v rukou profesionálů), jedná se o názor postavený na dezinformovanosti. Mnoho civilistů vlastnících zbraně za účelem osobní ochrany disponuje většími znalostmi a dovednostmi stran jejich používání a bezpečné manipulace, než průměrný policista či voják. Zeptejte se policistů jak často se dostanou na řádný trénink a kolik tam vystřílí nábojů. Jak často trénují pod tlakem, v pohybu... Asi všichni víte, jak vypadá náš státní rozpočet a dokážete si představit na kolik by takový kvalitní trénink každého policisty a vojáka (konal-li by se řekněme v měsíčním intervalu) vyšel peněz. Situace je samozřejmě zcela odlišná u speciálních a zásahových jednotek, ale o těch se tu nebavíme.


Jaký je tedy vlastně největší přínos zbraně na osobní ochranu?

Největší přínos je ten, že uděláte vše pro to, abyste ji nemuseli použít.

Zní to na první pohled nelogicky, ale hned si to vysvětlíme. Jakožto legální majitelé zbraně jste si dobře vědomi svých práv a povinností. Víte, že každé použití zbraně spouští složitou úřední mašinérii, vyšetřování, dokazování... Kromě toho to s sebou může nést i těžkou psychickou zátěž z vědomí, že jste usmrtili či zmrzačili člověka (a to nemluvě o zátěži, kterou mohou způsobit senzace chtivá média). Proto je vaším cílem vyhnout se konfliktu ještě dříve, než vůbec nastane. Jste obezřetní ke svému okolí, volíte si bezpečnou cestu domů, vnímáte a vyhodnocujete, co se děje. Zároveň nevyhledáváte konflikty, i když u sebe zbraň nemáte, nepácháte dopravní přestupky, ani se neoddáváte nadměrnému požívání alkoholických nápojů či drogovému opojení. Proč? To vše může mít zásadní vliv na vaši spolehlivost, která je jednou z podmínek získání a zachování zbrojního průkazu. Pokud však veškeré smysly selžou, vy přehlédnete i to poslední varování a ocitnete se v mimořádné situaci, máte možnost zbraně použít. Její použití je však pouze na vás, protože to vy se budete zpovídat z oprávněnosti jejího použití - a to jak před madam Justicí, tak i před sebou samým.


Přijde vám, že je toho trochu moc? Že to přináší více omezení, než užitku? Nikdo vás přece nenutí si zbraň pořizovat. Žijete ve svobodné společnosti a ta volba je na vás. Pokud zhodnotíte, že pro vás je tou správnou možností si zbraň nepořizovat, nejspíše jste se rozhodli správně. Jak jsem zmiňoval na začátku - rozhodnutí, zda pořídit či nepořídit, by mělo být výsledkem zralé úvahy duševně vyspělého jedince. Ale nikdy to nemusí být rozhodnutí konečné. Člověk se vyvíjí a možná časem dospějete k rozhodnutí opačnému. Ta volba je vždy jen na vás.