pátek 13. března 2015

Kolik vlastně taková sranda stojí? Část 1. - Zbrojní průkaz

Uvažujete o pořízení zbrojního průkazu a zbraně za účelem ochrany zdraví, života a majetku? Láká vás možnost aktivně návštívit nějaký závod (například LOS - Lidová Obranná Střelba, či IPSC - International Practical Shooting Confederation)? Vrtá vám hlavou na kolik to celé vlastně přijde?

Pojďme se na tuto otázku podívat trochu komplexněji.

První výdaj, který každého asi hned napadne, bude poplatek za zkoušku. Jeho výše závisí na střelnici, na které se zkouška odehrává, a zahrnuje i odměnu pro zkušebního komisaře. V době vzniku článku (2015) cena osciluje někde mezi 1200,- a 1800,- korunami. Za tuto cenu dostanete možnost dostavit se na zkoušku odborné způsobilosti, podání přihlášky ke zkoušce vás bude stát jeden stokorunový kolek.

Pokud úspěšně projdete celou zkouškou (to znamená písemným testem, praktickou zkouškou z bezpečné manipulace, a praktickou zkouškou ze střelby), čeká vás návštěva praktického lékaře. U něj zaplatíte vyšetření dle jeho ceníku (obvykle se částka pohybuje v řádu několika stokorun). Navíc, pokud váš lékař nazná, že pro vydání lékařského potvrzení nemá dostatečné podklady, může vám nařídit doplňující vyšetření u specialisty (kupříkladu tolik diskutované psychologické vyšetření). Jelikož se jedná o vyšetření na vaši žádost, úhrada za něj je celá na vás (což vaši kapsu odlehčí o přibližně 3000,- kulatých českých korunek).

"Takže stačí přihlásit se a udělat zkoušku?"
Technicky vzato, ano. Ovšem praxe je poněkud jiná, a pokud nechcete opakovaně platit za připuštění ke zkoušce, doporučoval bych následující:
  1. Opravdu důkladnou přípravu na test. Ten je (i s testovací aplikací) dostupný na internetu kupříkladu zde Testové otázky zkoušky odborné způsobilosti. Rozhodně ho nepodceňujte. Často se setkávám s názorem, že to je "přece jako autoškola". Je nutno si uvědomit, že i v autoškole u testů lidé propadají, ale především - o dopravních předpisech máte nějaký přehled už ze školky a ze školy. Nebývá výjimkou, když někdo poprvé nanečisto vyzkouší test na ŘP a dosáhne třeba 70-80% (což sice na projití nestačí, ale není to špatné). Zkuste si to samé s testem na ZP. Budete se plácat po ramenou za dosažení 40%, čemuž budete vděčit i za trochu štěstí u otázek, které jste prostě otipovali.
  2. Připravit se na praktickou část zkoušky. K tomu vedou v podstatě dvě cesty:
  • zaplatit si odbornou přípravu na střelnici (což vás vyjde na 1500,- až 2000,-)
  • požádat o podobnou službu někoho ze známých, kteří ZP již mají, případně si někoho ochotného najít na internetu. Vyjde to levněji (obvykle zaplatíte střelnici, střelivo, a něco málo za ochotu), ale kvalita se může různit.

Zkoušku máte úspěšně za sebou, lékařské potvrzení jste také obdrželi, takže je na čase vyrazit na Odbor zbraní podat si žádost o vydání ZP. A opět se nejedná o službu, která by byla zdarma. Nový průkaz vás podle poslední novelizace zákona vyjde na 700,- korun za každou skupinu (uděláte-li tedy zkoušku na skupiny A, B, E, připravte si 21 zelených obrázků Karla IV.). Nezapomeňte si s sebou vzít i foto pasového formátu. A pozor, zjistěte si dopředu, zda je možno poplatek uhradit penězi, protože kupříkladu v Brně přijímají pouze kolky v odpovídající nominální hodnotě (a to platí pro veškeré platby, tedy i podání žádosti o nákupní povolení či vystavení nového Průkazu zbraně).

"Jak je to vlastně s těmi skupinami? Proč tři?"
Skupiny ZP určují podmínky, za kterým můžete mít zbraň u sebe, případně určují jak s ní vlastně můžete nakládat. Skupin je 5 (ve skutečnosti 6, ale skupina F se týká pyrotechniky a tou se zabývat nebudeme), značí se písmenu A - E.
  • Skupina A - opravňuje vás sbírat zbraně, střelivo apod. V podstatě si s touto skupinou můžete založit domácí muzeum.
  • Skupina B - slouží k užití zbraní při sportu (tedy různé mířenky, skeety, trapy, biatlony atp.). Na některých závodech je pro účast podmínkou mít ZP skupiny B.
  • Skupina C - slouží pro lov. Samozřejmě vás to pouze opravňuje nabývat lovecké zbraně, lov jako takový je podmíněný vlastnictvím loveckého lístku či něčeho takového.
  • Skupina D - pro výkon povolání. Tuto skupinu potřebujete, pokud chcete pracovat mimo ozbrojené státní složky a zbraň budete fasovat od zaměstnavatele (tedy např. u městské policie, či nějaké security). Zbraně u Policie ČR a vojska jsou ošetřeny jiným předpisem. Majitelé ZP skupiny D podstupují pravidelnou lékařskou prohlídku 2x častěji, než ostatní majitelé ZP. Žadatelé u zkoušek střílí na 15 metrů (všichni ostatní střílí na 10).
  • Skupina E - ochrana zdraví, života, majetku. Tato skupina vás jako jediná opravňuje nabývat a nosit u sebe zbraň (samozřejmě s výjimkou skupiny D v rámci výkonu povolání). Žadatelé o skupinu D či E mají nejpřísnější kritéria pro úspěšné složení testů.


V komunitě bývá nejoblíbenější kombinace tří skupin - A, B, E. Ale výběr je na vás. Tíhnete-li k lovu, určitě nepohrdnete skupinou C, pomýšlíte-li na práci u MP, skupina D je jasná volba... A pokud jste skálopevně přesvědčeni, že nic sbírat nechcete, závody vás také nezajímají (tedy takové, kde je potřeba skupina B), a opravdu si jen chcete pořídit zbraň na osobní ochranu a nic víc, vystačíte se skupinou E. (Drobná odbočka do historie: skupinu B si často střelci ke skupině E pořizovali z důvodu moci přebíjet střelivo, což dříve pouze se skupinou E nešlo. Novelizace zákona z roku 2014 toto umožnila, takže "nutnost" skupiny B tím odpadla.)

Takže si to shrňme - od prvního impulzu až po čerstvý zbrojní průkaz vás to vyjde na nějakých 3000,- až 6000,- v závislosti na počtu skupin ZP, cenách zkoušky a ceně poplatku za lékařské potvrzení. To vše samozřejmě jen v případě, že zkoušku nebudete opakovat a nebudete muset na nějaké doplňující vyšetření.

Máte zbrojní průkaz, takže co dál? Na to se podíváme příště.