středa 29. dubna 2015

Máte strach z LOSa? Zkuste LOSík!

Koukáte do kalendáře akcí a přemýšlíte o tom, že byste se odhodlali zkusit závod LOS. Pročtete si pravidla, případně se podíváte na nějaká videa z uplynulých závodů... A najednou dostanete strach, že vlastně nebudete vědět co dělat? Přijde vám, že je toho na začátek trochu moc?

Nezoufejte! V první řadě se není čeho bát, všichni rozhodčí jsou k začátečníkům shovívaví, rádi poradí, vysvětlí, pomohou. Ale rozhodně neučiníte špatně, když se před svojí LOSí "premiérou" zajedete podívat (co by aktivní účastník) na takzvaný LOSík.

A co že to ten LOSík vlastně je? Spíš než o závod se jedná o soubor střeleckých cvičení, která mají za úkol prověřit a procvičit úroveň manipulace se zbraní, a to do takové míry, v jaké se obvykle vyskytuje na závodech LOS. LOSík je určen právě a především pro začátečníky, aby si zvykli na povely užívané na závodech, a vyzkoušeli si "závodní" střelbu nejprve v kontrolovaném prostředí s menším počtem účastníků (to ovšem neznamená, že by účast byla omezená pouze na začátečníky, občas na LOSíku potkáte i "staré harcovníky" závodů LOS, protože LOSík berou jako další možnost tréninku).

Celý LOSík je poměrně nenáročný, i s úvodním slovem k pravidlům a bezpečnosti zabere jen cca hodinku a čtvrt. Co se výbavy týče, potřebujete jen zbraň, vhodné opaskové pouzdro, 2 zásobníky, ochranu zraku a sluchu, a samozřejmě střelivo v minimálním počtu 37 kusů. Přirozeně je též vyžadováno skryté nošení.

Narozdíl od závodů LOS, které jsou pokaždé trochu jiné, střelecké cvičení LOSík má vždy naprosto stejný průběh. Je rozděleno na tři části a my se nyní podíváme na jednotlivá cvičení tak, jak jsou za sebou.


Část A - statická
První část procvičuje základní ovládání, jako je tasení, nabíjení, střelba jednou rukou, atd. Střílí se z místa, cca 5 metrů od terčů. Oba zásobníky jsou nabité šesti náboji. Celá první část sestává z šesti samostatných cvičení:

1. Tasit, nabít, jeden výstřel na levý terč, (kohout dolů), zbraň do pouzdra


2. Tasit, jeden výstřel na levý terč, (kohout dolů), stáhnout k tělu


3. Zbraň v ponosu, zamířit, dva výstřely na pravý terč, (kohout dolů), zbraň do pouzdra


4. Tasit, pouze zbraňovou (silnou) rukou dvě rány na levý terč, přebít, (kohout dolů), zbraň do reakční (slabé) ruky


5. Pouze reakční rukou dvě rány na pravý terč, (kohout dolů), zbraň do pouzdra


6. Tasit, dvě rány na levý a dvě rány na pravý terč, vybít, rána jistoty, zbraň do pouzdra


Vždy na konci celé procedury se jde na povel rozhodčího k terčům a hodnotí se zásahy.

Část B - v pohybu
Druhá část cvičí střelbu za pohybu vpřed, vzad, a po otočce; zároveň v druhém cvičení dojde i k vynucenému přebití zbraně v rámci měřeného času. Oba zásobníky jsou opět nabité šesti náboji. Tato část sestává ze tří cvičení:

7. Střelec začíná na linii 10 metrů, na povel tasí, nabije a za chůze vpřed bez zastavení střílí dvě rány na levý terč a dvě rány na pravý terč. (Kohout dolů), zbraň do pouzdra.


8. Střelec stojí zády k terčům cca 5 metrů daleko, na signál otočka, bezpečným směrem tasit, dvě rány na levý terč, přebít, dvě rány na pravý terč. (Kohout dolů), zbraň do pouzdra.


9. Střelec stojí na linii 5 metrů, na signál tasí a za pohybu vzad bez zastavení střílí dvě rány na levý terč a dvě rány na pravý terč. Vybít, rána jistoty, zbraň do pouzdra.


Část C - kryt
Třetí část je zaměřena na střelbu z krytu (správné krytí), vykrajování (neodhalování se více terčům zároveň), taktické přebití (výměna zásobníku, když ještě není prázdný), střelbu na přesnost, a nakonec i vybití nabité zbraně. První zásobník se nabíjí sedmi náboji (je-li to možné), druhý šesti. Třetí část opět sestává ze tří samostatných cvičení:

10. Střelec začíná na linii 5 metrů čelem k terčům, na signál se otočí a běží do krytu (na linii 10 metrů), směrem k terčům tasí, nabije, a s využitím krytu z libovolné strany střílí po dvou ranách na každý terč v takovém pořadí, jak se odkrývají. (Kohout dolů), zbraň do pouzdra.


11 Střelec je v krytu, na povel tasí a střílí dvě rány na první odkrývající se terč z jedné strany krytu. Poté se schová zpět do krytu a provede taktické přebití, načež střílí dvě rány na první odkrývající se terč z druhé strany krytu. (Kohout dolů), zbraň do pouzdra.


12. Střelec je v krytu, na signál tasí, zaklekne, a poté střílí buď z jedné strany krytu po dvou ranách na hlavu každého z terčů v pořadí v jakém se odkrývají, nebo po dvou ranách z každé strany krytu na první terč (a opět pouze na hlavu). Vybít zbraň (v komoře je tentokrát náboj!), rána jistoty, zbraň do pouzdra.

Zdá se vám toho i tak moc a bojíte se, že si to nezapamatujete? Žádný strach, rozhodčí vám před každou dílčí částí řekne, co máte dělat. Hodnocení probíhá dle zasažených zón (viz obrázek) a penalizace se přičítají k výslednému času.


Tak co říkáte, že to není zas tak těžké? Pokud jste doteď váhali, tak už více váhat nemusíte. LOSíky se nejčastěji střílí v Brně na střelnici Trigger a v Ostravě na střelnici Patriot, ale občas se vyskytnou kupříkladu i v Praze. Aktuální plánované termíny najdete v již zmíněném kalendáři. Těšíme se tedy brzy na viděnou!


Celý LOSík natočený z pohledu střílející ruky můžete shlédnout na tomto videu, které vytvořil kolega rozhodčí Jirka.

A ještě nakonec přidám pět hlavních pravidel účastníka:
0. Komunikace - cokoliv vám není jasné, ptejte se. Není hloupých otázek, rozhodčí vám rádi pomohou a odpoví. Taktéž v průběhu komunikujte (například když se rozhodčí zeptá: "Připraven?" je dobré dát svůj stav najevo, kupříkladu jasným: "Ano" či "Ne")
1. Bezpečnost - nechcete neopatrnou manipulací ublížit nikomu přítomnému
Kontrola z pohledu rozhodčího
2. Bezpečnost - nechcete náhodným výstřelem poškodit střelnici a její vybavení
3. Správné provedení - provádíte techniky tak, jak je vyžadováno
4. Zásahy v terči - nejen, že všechny své výstřely najdete v terčích, ale jsou i v rozumném rozptylu (tedy ne všude možně po celém terči) a v co nejlépe hodnocené zóně
5. Výsledný čas - Až pokud vše provádíte bezpečně, správně, a zasahujete především takzvanou Alfa zónu, je na čase zaměřit se na zlepšování výsledného času - tedy tlačit se k vyššímu, ale stále preciznímu výkonu (Typickou chybou začátečníků bývá snaha o co nejlepší základní čas, bez ohledu na nízké procento zásahů v terčích. Lépe jednou trefit, než třikrát minout.)