pátek 13. listopadu 2015

LOSík už je nuda? Přijďte na pokročilou variantu

Přijde vám, že už jste LOSíků odchodili spousty a ničím vás už nemohou překvapit? Chybí vám ztížené míření a podmínky střelby? Pak je právě pro vás pokročilý brněnský LOSík jako stvořený! Vynechává celou statickou část A a místo ní na konci přidává část D s výraznou změnou střelecké polohy. Podívejme se tedy na jednotlivé prvky pokročilého LOSíku trochu detailněji.


Neterč uprostřed simuluje
nezúčastněnou osobu a nesmí
být zasažen


První změnou jsou terče, respektive jejich konfigurace v prostoru. Zatímco na standardním losíku visí neterč volně mezi dvěma terči, na pokročilém cvičení se nachází před oběma terči, které částečně překrývá. Tato konfigurace tak klade poněkud vyšší nároky na přesnost střelby. Zásah neterče vám výsledný čas prodlouží o celých 10 vteřin (jak s oblibou v mírné nadsázce říkáme: "tady je to 10 vteřin, venku 10 let"). Neterč se zároveň bere jako neprůstřelný, takže jeho zásah vám rovnou přidá i penalizaci za chybějící zásah v terči (dalších 5 sekund za každou takovou ránu).

Část B - střelba za pohybu

Střelba za chůze vzad
Stejné cvičení, jako na standardním LOSíku, pouze ztížené postavením terčů. Střílí se nejprve po dvou ranách na každý terč za plynulého pohybu směrem k terčům, poté po dvou výstřelech po otočce s vynuceným přebitím mezi nimi, a nakonec po dvou výstřelech za plynulého ústupu. Nabíjí se dva zásobníky po 6 nábojích.
Část C - střelba z krytu

Opět shodné se standardním cvičením. Střelec začíná na přední linii a na signál běží do krytu, kde bezpečným směrem tasí a střílí z jedné strany krytu po dvou ranách na terče v takovém pořadí, v jakém se mu odkrývají. V druhé části střílí nejprve z levé strany dvě rány na levý terč, v krytu provede taktické přebití a s obnovenou palebnou kapacitou střílí z pravé strany krytu dvě rány na pravý terč. V poslední části střelec na signál tasí, zaklekne a střílí pouze na "hlavy", buď z jedné strany krytu v určeném pořadí, nebo s přesunem mezi stranami krytu. Nabíjí se první zásobník sedmi náboji, druhý šesti.

Pohled mezi zástěnami na terče
(tudy se samozřejmě nestřílí)Část D - střelba jednoruč, střelba z krytu vleže

Třetí část je to hlavní, čím se pokročilý LOSík liší od standardního. Začíná se na přední linii čelem k terčům, zbraň je v pouzdře, náboj v komoře. Nabíjí se dva zásobníky po 6 nábojích.

1. Střelec na signál tasí a pouze zbraňovou (silnou) rukou střílí za ústupu vzad po jedné ráně na každý z terčů. Poté se co nejrychleji přesune do krytu na zadní linii a stále stejnou rukou střílí z jedné strany krytu po jedné ráně na každý z terčů.

2. Střelec začíná 3 metry za krytem. Na signál tasí, zalehne a střílí (obouruč a vleže) po dvou ranách, nejprve na pravý terč z pravé strany krytu, poté na levý terč z levé strany krytu. Při přesunu mezi stranami krytu střelec provede vynucené přebití (u kterého není vyžadována pozice vleže).


3. Stejný průběh jako první část, ale tentokrát se střílí druhou (reakční, slabou) rukou. Počáteční pozice je se zbraní pouze v reakční ruce v pohotovostní poloze (v ponosu).

Střelba reakční rukou
Aby toho nebylo málo, mohou si střelci - byl-li průběh předchozích cvičení rychlý a zbyl-li na konci čas - vyzkoušet část B (střelba za pohybu) za snížených světelných podmínek, ergo za úplné tmy, s použitím svítilny.


Zaujalo vás toto pokročilé cvičení? Pak neváhejte a přijďte si prověřit svoji zdatnost. Termíny naleznete v kalendáři. Ani začátečníci však nemusejí zoufat - i když je v kalendáři vypsán pouze pokročilý LOSík, vždy se dá s rozhodčími na místě domluvit a střelit si LOSík standardní. Pro začátečníky je primárně určena první skupina (squad 1), nenechte se však odradit tím, že by byla již plná. LOSíky jsou tu pro vás, stačí se zavčas ozvat.

Než však vyrazíte na střelnici, zopakujte si pár základních pravidel, jak jsou vyjmenovány na konci článku o LOSíku.